Dorabianie nietypowych szyb do maszyn budowlych

Dorabianie nietypowych szyb płaskich i giętych do maszyn
budowlych:

a) koparek

b) dźwigów

c ) wózkow widłowych