Połączenia zakładkowe

22 stycznia 2011 0

Połączenia zakładkowe mają bardzo nieregularny przebieg sił, który w dużym stopniu zależy od wymiarów i rozmieszczenia spoin pachwinowych. W spoinach pachwinowych poprzecznych rozkład naprężeń w Read More

Cięcie elektryczne i tlenowo-elektryczne

21 stycznia 2011 0

Cięcie elektrodami pełnymi, węglowymi lub metalowymi polega na wytapianiu materiału łukiem elektrycznym powstającym pomiędzy końcem elektrody a materiałem. W czasie cięcia zaleca się wykonywać końcem Read More

Spoiny prześwietlane

18 stycznia 2011 0

Spoiny prześwietlane najlepiej podawać opisowo, określając długość odcinków do prześwietlenia. W przypadku, gdy przyjęte oznaczenia spoin nie są wystarczające, należy przedstawić szczegóły połączenia rysunkowo.

Cięcie strumieniem plazmy

8 stycznia 2011 0

Jak to wynika z rozważań teoretycznych podanych w punkcie la niniejszego rozdziału, czystym tlenem nie można ciąć żeliwa, stali wysokostopowych (o zawartości powyżej 5%> Cr), Read More