Ogólne wytyczne projektowania

19 marca 2011 0

Projekt konstrukcji spawanej powinien być dostosowany do sposobów łączenia części oraz do techniki prac warsztatowych. Do tych wymagań powinny być dostosowane rozwiązania konstrukcyjne połączeń spawanych, Read More

Uszkodzone narzędzia

13 marca 2011 0

Uszkodzone narzędzia podgrzewa się przed napawaniem do 1000°C, w celu uzyskania struktury austenityczno-ledeburytycznej, a następnie umieszcza się na stanowisku spawalniczym i przeprowadza napawanie przy temperaturze Read More

Twardość stopiwa przy napawaniu

12 marca 2011 0

Twardość stopiwa przy napawaniu wymienionymi elektrodami zależy w dużym stopniu od warunków technologicznych napawania, w przeważającej jednak części jest obrabialne narzędziami skrawającymi. Najwyższą twardość uzyskuje Read More

Zgrzewanie dielektryczne

11 marca 2011 0

Metodę zgrzewania dielektrycznego stosuje się głównie d łączenia folii i błon z polarnych materiałów termoplastycznych Źródłem ciepła potrzebnego do uplastycznienia zgrzewanego tworzywa jest energia szybkozmiennego Read More

Zasady sporządzania planów technologicznych

10 marca 2011 0

Plany technologiczne spawania opracowuje się na podstawie dokumentacji technicznej konstrukcji spawanej. Dokumentacja techniczna powinna być kompletna i zawierać wszystkie dane dotyczące klasy ważności konstrukcji, zastosowanych

Żłobienie tlenowo-proszkowe

10 marca 2011 0

Stale stopowe nie nadające się do cięcia tlenem mogą być żłobione i skórowane przy użyciu metody tlenowo-proszkowej [rys. 19). Dysze tlenowe i dysze doprowadzające proszek Read More

Spawanie w strumieniu gorącego gazu

4 marca 2011 0

Cechą charakterystyczną spawania gorącym gazem jest sposób doprowadzania spawanych przedmiotów do stanu plastycznego przez nagrzewanie strumieniem gorącego gazu oraz stosowanie do spawania prętów spawalniczych [4, Read More