Wpływ obróbki cieplnej

23 lipca 2011 0

Z wielu rodzajów obróbki cieplnej w produkcji konstrukcji spawanych stosuje się najczęściej następujące zabiegi: wyżarzanie normalizujące, rekrystalizujące i odprężające. Oprócz tego w niektórych przypadkach stosuje Read More

Zadanie planów technologicznych spawania

10 lipca 2011 0

W procesie wytwarzania konstrukcji spawanych, jak w każdym procesie produkcyjnym, należy ustalić czynności na po-szczególnych stanowiskach pracy w takim założeniu, aby przy minimalnym nakładzie pracy Read More