Badanie spoin

Jakość spoiny zależy od licznych czynników, które wykwalifikowany spawacz musi bez przerwy kontrolować w trakcie spawania, aby uzyskane połączenia odpowiadały wymaganiom. Najważniejsze z tych czynników to: temperatura powietrza czy grzałki (klina), wywierany nacisk, szybkość spawania i kąt nachylenia pręta spawalniczego. Wszystkie z wymienionych czynników wywierają wpływ na jakość uzyskanego złącza, ale o tym, czy wszystkie warunki spawania były zachowane, może wiedzieć jedynie wykonawca.

Sam wygląd spoin nic nie mówi o jej jakości. Jedynym kryterium oceny jakości spoiny jest próba wytrzymałości mechanicznej. Ale próby takie można przeprowadzać tylko w sporadycznych przypadkach, gdyż pobranie próbki ze spoiny łączy się zawsze z zepsuciem pospawanego przedmiotu. I tu właśnie leży przyczyna, dlaczego przywiązuje się tak wielką wagę do kwalifikacji i sumienności spawacza.

Zależnie od typu spawanego tworzywa i od przeznaczenia spawanych złączy, wykonuje się przy ocenie ich jakości następujące oznaczenia: Wytrzymałość na rozciąganie. Badanie to ma na celu ustalenie wytrzymałości próbki materiału przy zrywaniu jej w kierunku poprzecznym (rys. 18a) i porównanie otrzymanych wyników z wytrzymałością materiału niespawanego.