Elektrody niskostopowe o znacznej twardości

Elektrody niskostopowe o znacznej twardości (HB powyżej 500) stosowane są przeważnie do napawania części i urządzeń pracujących w warunkach narażonych na znaczne ścieranie, przy przeróbce surowców mineralnych (łamacze, kruszarki, młyny). Natomiast rzadziej stosowane są do napawania części współpracujących z częściami metalowymi o małej twardości, gdyż wówczas te ostatnie ulegają szybkiemu zużyciu. te ostatnie o twardości stopiwa HB ~ 500^600, przy napawaniu na zimno. Przy jednowarstwowym napawaniu stopiwo jest znacznie miększe. Przy napawaniu tymi elektrodami należy stosować – szczególnie przy wielowarstwowym napawaniu – znacznie wyższą temperaturę podgrzania, przeważnie nie niższą niż 500°C. Elektrody EN600 stosowane są do napawania młotków do kruszarek młynowych koksowni, do napawania krawędzi czerpaków, części łamaczy i kruszarek [1].Do napawania twardego niskostopowymi tworzywami stosuje się również elektrody ENŻL o składzie stopowego ledeburytycznego żeliwa, tworzącego napoiny o twardości HRC 60-H65 (do 900 jednostek Vickersa). Elektrody te odznaczają się bardzo dużą odpornością na ścieranie, największą z krajowych elektrod.