Konstrukcje przyrządów i ich klasyfikacja

Konstrukcje przyrządów spawalniczych z uwagi na ich przeznaczenie mogą być bardzo różnorodne. We wszystkich przyrządach stosuje się jednak pewne elementy lub proste zespoły elementów, które najczęściej są znormalizowanymi elementami maszyn. Wykorzystanie elementów znormalizowanych lub typowych upraszcza pracę konstruktora, a w przypadku zużycia się niektórych elementów istnieje możliwość natychmiastowej ich wymiany bez dodatkowych zmian w przyrządzie. Oprócz elementów znormalizowanych mogą znaleźć zastosowanie w budowie przyrządów spawalniczych całe zespoły urządzeń, np. dźwigniki śrubowe, pneumatyczne, hydrauliczne, przekładnie ślimakowe, łożyska itp. Przyrządy spawalnicze składające się z elementów lub zespołów elementów dzielą się na: oporowe, zaciskowe, ściągowe 1 rozpórkowe. Większość tych przyrządów ma zastosowanie przede wszystkim w urządzeniach montażowych.