Metody wykonywania spoin

Metody wykonywania spoin wymagają szczegółowego omówienia w przypadkach stosowania stali trudniej spawalnych, przy dużym skupieniu spoin, przy spawaniu bardzo grubych materiałów lub w innych przypadkach wymagających dodatkowych zabiegów w czasie spawania. Kolejność wykonywania spoin podaje się opisowo lub za pomocą numerowani^ spoin. Podział spoin na odcinki i kierunek spawania oznacza się strzałkami wprost na szkicu zespołu. Na karcie technologicznej należy podać wymiary wszystkich spoin, konieczne do obliczenia stopiwa i ilości elektrod. Przykładowe opracowanie karty technologicznej podano w tabl. III’).