Napawanie łukiem krytym zużytych walców hutniczych

Napawanie łukiem krytym zużytych walców hutniczych (staliwnych) przeprowadza się w obrotnikach, o regulowanej szybkości obrotów (prędkość obwodowa napawanych walców 30-T-60 m/godz). Przy napawaniu stosuje się natężenie prądu 500-i-600 A (dla większych średnic większe natężenie prądu), napięcie łuku 30-35 V. Walce przed napawaniem podgrzewa się do tempe-ratury 300-r-450°C, a po napawaniu wolno chłodzić (walce podgrzewa się gazowo, palnikami z rur stalowych o wywierconych otworach o średnicy 2-H4 mm). Przy napawaniu przetapia się częściowo każdą uprzednio nałożoną warstwę wzdłuż osi podłużnej – dla ograniczenia możliwości powstawania pęknięć, podłużnych, tworzących się przeważnie wzdłuż osi podłużnej spoiny. Walce po napawaniu korzystnie jest wyżarzyć w tempe-l raturze 500-H600°C [4], I

Za granicą do napawania lukiem krytym stosuje się rurkowa elektrody, wypełnione utwardzającymi składnikami lub utwardzające topniki ceramiczne. Zamiast utwardzających topników ceramicznych, stwarzających pewną niedogodność przy napawaniu, stosuje się obecnie w kraju następująco zestawione topniki i drut elektrodowy SP5: Technologia napawania wymienionymi topnikami i drutem SP5 podana jest w Biuletynie Informacyjnym Instytutu Spawalnictwa, Nr 24, 1965 r.