Napawanie łukiem krytym

Metodę napawania łukiem krytym stosuje się do napawania stosunkowo dużych powierzchni lub do wykonania dużej ilości warstw. Metodą tą można napawać zużyte walce hutnicze, kola biegowe suwnic, wytarte obrzeża kół wagonowych, zamknięcie wielkich pieców, powierzchnie uszczelniające dużych zaworów itp. Do napawania powierzchni o wymaganej twardości HB nie większej niż 200 można stosować wysokomanganowe topniki ,(TMnIIa, TMnIIp) oraz niskowęglowe druty elektrodowe o nor- pialnej – a jeszcze korzystniej – o podwyższonej zawartości rnanganu (uzyskuje się wtedy większą twardość). Wysokoman- Eanowe druty i wysokomanganowe topniki można stosować Ko napawania łukiem krytym wytartych obrzeży obręczy kół wagonowych. Przy napawaniu nie należy przekraczać prądu większego niż ~750 A. Napięcie łuku wynosi 30-^36 V szybkość obwodowa napawania do 45 m/godz. Napawane brzegi należy oczyścić z rdzy i smarów. Podgrzewanie wstępne obrzeży nie jest wymagane. W przypadku konieczności wykonania kilkunastu warstw na wytartej obręczy należy nie dopuścić do nadmiernego przegrzania miejscowego (ciepłem łuku) gdyż może to być przyczyną pęknięcia obręczy. Należy w tym przypadku napawać z przerwami i zabezpieczyć napawaną obręcz przed szybkim stygnięciem (chłodzić w nagrzanym piasku).

Do napawania łukiem krytym powierzchni o wymaganych dużych twardościach należy stosować stopowe druty, np. 35HGSA względnie utwardzające topniki. Przy napawaniu stopowymi drutami elektrodowymi stosuje się zwykle topniki do spawania łukiem krytym (TMnlla, TMnIIp) lub specjalne (TN350). Przy napawaniu utwardzającymi topnikami stosuje się zwykłe niskowęglowe druty elektrodowe (SPla). Do napawania wytartych kół biegowych suwnic stosuje się przeważnie drut SP5 (35HGSA). Napawanie przeprowadza się w odpowiednich obrotnikach (automat do napawania nieruchomy). Koła biegowe o zawartości węgla nie większej niż 0,30%> nie wymagają wstępnego podgrzewania przed napawaniem. Przeważnie jednak dla uniknięcia pęknięć w napawanych warstwach należy koła biegowe wstępnie podgrzać do temperatury 200-i-300oC. Przy napawaniu kół biegowych stosuje się nie więcej niż 600 A i 34 V (napięcie łuku) szybkość obwodowa napawania nie przekracza 50 m/godz. Przy nadmiernym nagrzewaniu kół biegowych ciepłem łuku należy wykonać przerwy dla ochłodzenia kół.