Napawanie narzędzi do pracy na gorąco

Regenerację narzędzi pracujących na gorąco, a przede wszystkim matryc kuźniczych wykonuje się łukowo. Większość matryc do pracy na gorąco wykonanych jest ze stali oznaczonej cechą WNL, względnie ze stali o zbliżonych składach chemicznych. Do napawania matryc pracujących na gorąco stosuje się w kraju elektrody EWN.LII (tabl. I) o składzie chemicznym zbliżonym do stali WNL.

Twardość stopiwa elektrod bezpośrednio po napawaniu wynosi HRC ~50, po wyżarzaniu zmiękczającym twardość HB nie przekracza 300. Twardość stopiwa w stanie zahartowanym wynosi HRC ~ 60, a po odpuszczeniu HRC ~ 55. Elektrody EWNLII o otulinie zasadowej załącza się do bieguna dodatniego. Elektrody należy dokładnie przed spawaniem wysuszyć w temperaturze 350°C w ciągu 2 godz. Uszkodzoną matrycę z przygotowanymi do napawania krawędziami wykroju, należy przed napawaniem podgrzać do temperatury 400-i-500oC i przy tej temperaturze należy przeprowadzić napawanie. Bezpośrednio po zapełnieniu wykroju stopiwem elektrod matrycę wyżarza się w nagrzanym piecu do temperatury 690-T-710°C (chłodzenie z piecem), w celu umożliwienia obróbki mechanicznej.

Po wycięciu wykroju, matrycę poddaje się obróbce cieplnej, polegającej na hartowaniu i odpuszczaniu. Hartowanie przeprowadza się w temperaturze 820-i-860oC (olej) – hartowanie całkowite lub wykroju. Odpuszczanie matryc przeprowadza się w temperaturze 550-i-600oC. W przypadkach koniecznych można również wykonać matryce z węglowej stali z napawanym wykrojem elektrod EWNLII.

Elektrody EWNLI o mniejszej zawartości węgla w porównaniu z elektrodami EWNLII – a przez to o mniejszej twardości, stosuje się do napawnia matryc nie poddawanych obróbce cieplnej po napawaniu, lecz od razu obróbce mechanicznej. Twardość stopiwa tych elektrod nie przewyższa 350 HB. Do napawania matryc pracujących na gorąco stosuje się również elektrody o stopiwie utwardzanym dyspersyjnie (elektrody ENSCo-W, tabl. I). Elektrody te nadają się do napawania prawie wszystkich gatunków stali matrycowych. Technologia napawania matryc tymi elektrodami jest stosunkowo prosta. Napawa się bowiem matryce podgrzane do temperatury nie większej niż 200°C. Stopiwo tych elektrod jest łatwo obrabialne w stanie surowym narzędziami skrawającymi a po utwardzeniu dyspersyjnym osiąga twardość ok. 400 IIB. Utwardzenie dyspersyjne polega na wyżarzeniu w 500°C/5 godz. napawanych i obrobionych mechanicznie matryc (technologia napawania elektrodami ENSCo-W podana jest w Biuletynie Informacyjnym Instytutu Spawalnictwa Nr 20).