Napawanie narzędzi skrawających

Napawanie narzędzi skrawających stosuje się do regeneracji uszkodzonych narzędzi. Można również napawać stalą szybkotnącą (SW18) krawędzie narzędzi wykonanych ze stali węglowych. Napawanie uszkodzonych narzędzi skrawających. Regenerację narzędzi skrawających przez napawanie stosuje się dla narzędzi wykonanych ze stali szybkotnącej, zawierającej przeważnie ~ 18°/« W. Metoda napawania tych narzędzi oparta jest na wykresach izotermicznego rozpadu prze- chłodzonego austenitu (patrz ustęp 3a).

Stal szybkotnąca (13% W) odznacza się dużym zakresem trwałości przechłodzonego austenitu w temperaturach 400-^600°C i w zakresie tych temperatur należy przeprowadzić napawanie. Napawanie narzędzi ze stali szybkotnącej można wykonać łukowo, otulonymi elektrodami, gazowo, metodą arcatom oraz w atmosferze gazów obojętnych. Najczęściej stosowana jest do napawania uszkodzonych narzędzi skrawających metoda spawania łukowego, elektrodami otulonymi. Gorsze wyniki uzyskuje się przy napawaniu gazowym.

Do łukowego napawania uszkodzonych narzędzi skrawających stosuje się w kraju zasadowe elektrody ENS18W, o składzie chemicznym szybkotnącej stali wolframowej (tabl. I). Twardość stopiwa elektrod bezpośrednio po napawaniu wynosi HRC – 50-i-60, po hartowaniu i odpuszczaniu HRC = = 63-r-66. Elektrody bezpośrednio przed napawaniem wysuszyć w temp. 350°C w ciągu 2 godz. Przy napawniu nagrzanych narzędzi stosuje się ~ 30%) niższe natężenie prądu od normalnego.