Napawanie narzędzi w zakresie dużej trwałości austenitu

Bardzo dużo narzędzi do pracy na zimno, wykonanych jest ze stali zawierającej ~ 12% Cr i 2% C. Narzędzia z tych stali korzystnie jest napawać w zakresie dużej trwałości przechłodzonego austenitu. Metoda napawania narzędzi w zakresie przechłodzonego austenitu opiera się na wy-kresach izotermicznego rozpadu austenitu. Izotermiczny rozpad przechłodzonego austenitu w różnych stalach przebiega z różną szybkością. W stali zawierającej ~ 12%> Cr i 2% C austenit przechłodzony do temperatury 400-^550°C jest bardzo trwały (rys. 1) i można w tym zakresie przeprowadzić napawanie. Narzędzie nagrzewa się przed napawaniem do temperatury 920°C (długi czas wytrzymania), w celu uzyskania struktury ledebury- tyczno-austenitycznej, najbardziej plastycznej dla tego gatunku stali, a następnie chłodzi się do temperatury napawania 500-f- -T-600°C. Przy tej temperaturze przeprowadza się napawanie (rys. 2). Po napawaniu wykrojniki wyżarza się zmiękczająco (długi czas wyżarzania) w nagrzanym piecu, obrabia mechanicznie, a następnie cieplnie.

Do napawania stosuje się elektrody ENS12Cr (tabl. I). Twardość stopiwa elektrod bezpośrednio po napawaniu wynosi HRC = 45-f-55, po wyżarzaniu zmiękczającym (840°C) HB – = 250-f-300, po hartowaniu (920°C, olej) i odpuszczaniu (350°C) HRC = 62-i-64. Składy chemiczne napawanych warstw i materiału rodzimego są więc w przybliżeniu jednakowe, podobnie jak struktura i twardość po obróbce cieplnej.