Niedostateczna ilość gazów doprowadzonych do palnika

Niedostateczna ilość gazów doprowadzonych do palnika powoduje niestabilne jarzenie się łuku. Zachodzi wówczas możliwość ugięcia się łuku, a nawet powstania łuku podwójnego pomiędzy elektrodą i dyszą oraz pomiędzy dyszą i materiałem, co powoduje natychmiastowe zniszczenie dyszy palnika. Prędkość posuwu palnika powinna być równomierna i zgodna z danymi podanymi przez konstruktora (p. rozdz. XXI). Widocznym sprawdzianem prawidłowości procesu cięcia jest strumień wydmuchiwanego metalu ze szczeliny. Powinien on się mieścić w kącie ok. 40° od osi palnika w kierunku przeciwnym do kierunku cięcia.