Odległość palnika od powierzchni materiału

Odległość palnika od powierzchni materiału powinna wynosić 2H-5 mm. Zwiększenie tej odległości powyżej 5 mm pogarsza jakość cięcia, a poza tym zwiększa zużycie gazów. Ze względu na bardzo dużą prędkość wypływu strumienia plazmy z dyszy palnika, bardzo duże prędkości cięcia oraz konieczność utrzymania odległości palnika od powierzchni blachy w wąskich granicach tolerancji, w praktyce rzadko kiedy stosuje się cięcie ręczne.

Jeżeli zachodzi konieczność ręcznego cięcia strumieniem plazmy (np. na montażu), należy w zasadzie stosować palnik z łukiem wewnętrznym (p. rozdz. XXI) oraz umocować palnik na wózku, tak jak ręczny palnik do cięcia tlenem. Pomimo to wygląd brzegów ciętych ręcznie jest znacznie gorszy od opisanych powyżej. Przy cięciu maszynowym palnik do cięcia strumieniem plazmy może być umieszczony na każdej maszynie do cięcia tlenem (półautomacie, automacie, kopiarce) pod warunkiem dostosowania tej maszyny do prędkości posuwu wymaganych przy cięciu plazmowym. Ze względu na bardzo wysoką temperaturę plazmy, przy cięciu plazmowym nie stosuje się podgrzewania, cięcie rozpoczyna się natychmiast, gdy palnik znajdzie się nad materiałem.

Inne wskazówki technologiczne przy cięciu plazmowym są takie same, jak przy cięciu tlenem. Analiza kosztów cięcia plazmowego wykazuje, że 85 do 95°/o kosztu cięcia stanowi koszt metalu spalonego w szczelinie cięcia. Z tego powodu na-J leży tak dobierać parametry cięcia, aby szczelina ta była jak najwęższa. Niektóre specjalne palniki zagraniczne umożliwiają cięci plazmowe metali do grubości 30 mm ze szczeliną o szerokości około 3 mm (zamiast 10 mm przy cięciu palnikiem normalnym«

Przy żłobieniu wad powierzchniowych na stalach stopowych palnik należy pochylić pod kątem 30-^-45° w stosunku do materiału. Kątem pochylenia oraz prędkością przesuwania palnika można regulować kształt i głębokość żłobionych rowków. Żłobienie plazmowe stosuje się do usuwania z półfabrykatów hutniczych nieregularnych wad powierzchniowych takich, jak rysy, pęknięcia, złuszczenia powierzchni itp. Usuwanie nieregularnych wad może odbywać się tylko ręcznie, a więc w zasadzie za pomocą palnika plazmowego z łukiem wewnętrznym.