Powstawanie naprężeń i odkształceń

Cechami charakterystycznymi dla konstrukcji spawanych są naprężenia własne i odkształcenia jakie powstają na skutek nierównomiernego nagrzania brzegów materiału do wysokiej temperatury. W pewnych przypadkach wielkość naprężeń własnych może przekroczyć granicę wytrzymałości materiału i spowodować’ uszkodzenie konstrukcji. Z tych względów przy •projektowaniu konstrukcji spawanych, a w szczególności przy projektowaniu wzmocnień konstrukcji stalowych przy pomocy spawania, należy eliminować warunki sprzyjające powstawaniu naprężeń własnych i obniżaniu wytrzymałości konstrukcji.