Rysunek konstrukcji spawanych

Sposób przedstawiania konstrukcji stalowej na rysunkach warsztatowych jest dostosowany do metod produkcyjnych i od-biega od sposobów rysowania i wymiarowania urządzeń maszynowych. Zasadnicza różnica polega na tym, że zespół konstrukcji stalowej jest przedstawiony w kilku rzutach i niezbędnych przekrojach z szczegółowym wymiarowaniem wszystkich części konstrukcji. Rysowanie oddzielne części, jak to jest przyjęte w rysunkach urządzeń maszynowych, stosuje się tylko wyjątkowo. Elementy konstrukcji stalowych określa się wymiarami całkowitymi i wymiarami szczegółowymi, których suma daje wymiar całkowity. Przyjęty sposób sporządzania rysunków wykonawczych opiera się na organizacji pracy w wytwórniach konstrukcji stalowych i stosowanych metodach produkcyjnych. Dokumentacja techniczna powinna być kompletna, gdyż biura projektowe, wytwórnie konstrukcji i przedsiębiorstwa wykonujące montaż konstrukcji nie są powiązane organizacyjnie. W tych warunkach kooperacja przedsiębiorstw i ustalenie zakresu pracy Opiera się na dokumentacji.

Opracowanie technologiczne opiera się na pełnej dokumentacji wykonawczej. Zmiany jakie mogą być przeprowadzone w dokumentacji dotyczą tylko zagadnień wykonawczych, wynikających z metod produkcji lub wyposażenia wytwórni. Natomiast istotne zmiany konstrukcyjne, odstępstwa od projektu lub niejasności w dokumentacji muszą być uzgadniane z biurem projektowym, co nie zawsze jest możliwe.