Ściągi i rozporki

W ściągach i rozpórkach najczęściej znajdują zastosowanie śruby o gwincie lewym i prawym. Zakończenie śrub wykształca się w formie haków (rys. 12), oczek lub trzpieni zależnie od kształtów przedmiotów, w których są zastosowane. Do montażu i spawania używa się ściągi i rozporki pierścieniowe, których konstrukcja oparta jest na śrubach dociskowych rozmieszczonych promieniowo na obwodzie korpusu (rys. 13). Pierścienie zaciskowe (rys. 14) znajdujące zastosowanie przy montażu elementów cylindrycznych, np. rur, cystern, walczaków itp., mają szybko działające zamki składające się z elementu mimośrodowego i ze śrub ściągowych.