Stopy słupów utwierdzonych

Stopy słupów utwierdzonych muszą być rozszerzone do za-mocowania w fundamencie kotwami. Słupy o pojedynczych gałęziach dwuteowych łączy się bezpośrednio z poprzeczną belką stopy (rys. 42). Wysokość belki stopowej powinna umożliwiać wykonanie koniecznej ilości spoin. Pod względem spawalniczym właściwsze są rozwiązania połączeń słupa ze stopą monolityczne, w których elementy gałęzi słupa łączą się doczołowo z elementami stopy (rys. 43). Głównymi elementami konstrukcji kratowych są pręty, stanowiące pasy i krzyżulce, które łączą pasy w płaskie lub przestrzenne ustroje nośne. W konstrukcjach spawanych dąży się do wyeliminowania blach węzłowych, nadając pasom odpowiedni kształt o wydłużonych elementach pionowych w przekroju poprzecznym pasa (rys. 44). Stosuje się również przekroje krzyżulców z profili walcowanych do połączenia z pa-sami (rys. 45). W prętach krat dwuściennych należy uwzględnić możliwość dojścia do wykonywania spoin.