Tworzywa termoplastyczne

Tworzywa termoplastyczne jest to klasa polimerów organicznych składających się z makrocząsteczek o budowie liniowej, niepowiązanych między sobą chemicznie. Własnością tej klasy związków jest to, że pcd wpływem ciepła (powyżej pewnej, charakterystycznej dla każdego tworzywa temperatury) przechodzą w stan plastyczny, a po ochłodzeniu powracają do stanu sztywnego. Własność tę wykorzystano jako podstawę do łączenia termoplastycznych tworzyw sztucznych. Elementy z tworzywa nagrzane do wymaganej temperatury plastyczności, pod wpływem wywieranego z zewnątrz nacisku ulegają zgrzaniu, dając połączenie jednolite i, po ostygnięciu, wytrzymałe.

W zależności od źródła ciepła potrzebnego do uplastycznienia spawanych elementów łączyć je można jednym z następujących sposobów: spawanie w strumieniu gorącego gazu z zastosowaniem prętów spawalniczych: a) ręczne, b) automatyczne, zgrzewanie za pomocą rozgrzanego klina, zgrzewanie taśmą oporową, zgrzewanie ciepłem wytwarzanym przez tarcie, zgrzewanie płomieniowe, zgrzewanie dielektryczne, zgrzewanie impulsowe.