Urządzenia do napawania

Zagadnienie mechanizacji robót spawalniczych nabiera w ostatnim czasie szczególnego znaczenia przy regeneracyjnym napawaniu różnych elementów maszynowych. Wprowadzanie tego procesu w przypadku regeneracji walców hutniczych, kół biegowych, płaszczyzn bocznych ogniw koparek, a także płaszczyzn po obwodzie koła przynosi duże efekty ekonomiczne. W przypadku automatycznego napawania walców hutniczych chodzi o zapewnienie uzyskania na obwodzie takiej szybkości i skrzyni ogniowej parowozu kątowej, która odpowiadałaby liniowej prędkości napawania oraz o przesunięcie automatu wzdłuż napawanego walca o określoną wielkość na jeden obrót walca, zwaną skokiem. Zagadnienie to rozwiązane zostało w obrotniku typu OS9-12 (rys. 33). Ruch obrotowy walca umożliwia napęd silnikiem elektrycznym poprzez przekładnię mechaniczną. Zmiana ilości obrotów walca możliwa jest za pomocą kół zmianowych i wielostopniowej przekładni pasowej. Do samoczynnego przesuwania głowicy automatu służy mechanizm posuwu, składający się z napędu wózka, przekładni ślimakowej o przełożeniu 1 : 13, śruby pociągowej i dwudzielnej nakrętki sprzęgłowej, przymocowanej do wózka automatu. Na obrotniku tym można napawać walce o długości 4100 mm i ciężarze 12500 kG, przy zakresie średnic D = = 250-7-850 mm.

Do automatycznego napawania kół suwnicowych można wykorzystać obrotnik manipulatorowy MUb-1000 z wysięgnikiem słupowym zamocowanym na tym obrotniku (rys. 34). Ciężar regenerowanych kół może dochodzić do 1000 kG. Zakres obrotów manipulatora wynosi n = 1,33-^0,133 l/min. Bardziej uniwersalnym urządzeniem do automatycznego napawania w płaszczyźnie poziomej po obwodzie koła jest stanowisko pokazane na rys. 35. Na stanowisku tym można wykonywać napawanie regeneracyjne elementów metodą MIG. [Uniwersalność urządzenia polega na tym, że wysięgnik 5 można [przesuwać wzdłuż kolumny 4, zaś kolumnę 4 za pomocą suportu Względem podstawy 1. Niezależnie od tego kolumnę można obracać wokół jej osi. Pistolet spawalniczy 6 ma zakres obrotów n = 0,319-^5,3 l/min.