Urządzenia do podtrzymywania topnika

Urządzenia do podtrzymywania topnika dzielą się na: nieruchome (zakładane na przedmiot przed rozpoczęciem spawania), ruchome (przymocowane do głowicy i poruszające się wraz z nią wzdłuż spoiny). Przykładem urządzeń nieruchomych mogą być listwy (rys. 36) mające tę zaletę, że nadmiar topnika może być zbierany w większej odległości od końcówki głowicy, gdzie temperatura topnika jest już dostatecznie niska. Urządzenie to składa się z dwóch listew drewnianych przymocowanych do przedmiotu spawanego za pomocą ściągów. Dla uszczelnienia I listew z przedmiotem spawanym można zastosować podkładki 1 azbestowe.