Urządzenia montażowe

Urządzenia montażowe służą najczęściej tylko do montażu i sczepiania luźnych elementów konstrukcji. Przy wykonywaniu bardzo prostych konstrukcji w urządzeniach takich mogą być wykonywane także i prace spawalnicze. Najczęściej urządzenia montażowe są bezzaciskowe. Na płycie montażowej wykonanej podobnie jak stoły strugarek i frezarek zamocowuje się szereg punktów oporowych lub szablonów, które zgodnie z dokumentacją ograniczają położenie składowych elementów konstrukcji. Jako płyty montażowej można użyć rusztu składającego się z szeregu walcowanych dwuteowników. Bardziej złożone urządzenia montażowe składają się z płyty, belki lub łoża montażowego, na którym stosownie do potrzeb montuje się elementy oporowe i zaciskowe. Szereg elementów stałych wykonuje się ze zwykłych kształtowników walcowanych, na których montuje się elementy mechanizmów. Przy projektowaniu urządzeń montażowych należy zwrócić przede wszystkim uwagę na kolejność prac spawalniczych, możliwość powstawania odkształceń i możliwość wyjęcia sczepionej konstrukcji z przyrządu. Na rys. 15 podano przykład bezzaciskowego urządzenia dla montażu przewodu ślimakowego, wykonane w konstrukcji spawanej z blach, a na rys. 16 urządzenie do montażu belki skrzynkowej.

Do montażu belek spawanych o przekroju dwuteowym korzystne jest stosowanie urządzenia montażowego (pokazane na rys. 17). Na stole montażowym składającym się z przekrojów ceowych umieszczone są stałe i przesuwne podpory, na których ułożony jest środnik belki. Na skrajnych podporach przykręcone są kątowniki w celu oparcia pasów belki. Pasy do-ciskane są w tym przypadku za pomocą dźwigników śrubowych opartych o skrajne wsporniki.