Urządzenia obrotowe

Zadaniem urządzeń obrotowych jest przede wszystkim ustawienie spawanej konstrukcji w pozycji najbardziej dogodnej dla spawania. Spawanie z pozycji podolnej ułatwia pracę spawacza i zwiększa jej wydajność. Zmiana położenia spawanego przedmiotu może odbywać się na jednej lub kilku osiach, które mogą być rozmaicie usytuowane względem poziomu. Stojak przechylny (rys. 18) daje możliwość zmiany położenia tylko w jednej osi, przy czym wielkość przechylenia jest ograniczona. Stojak taki może być użyty do spawania przedmiotów małych o niewielkim ciężarze. Stoły obrotowe o stałej osi nachylenia nadają się do spawania przedmiotów mniejszych. Na takim stole możliwe są do wykonania tylko te spoiny, które mogą przyjąć położenie podolne.

Znacznie lepsze są w użyciu manipulatory (rys. 19) pozwalające układać większość wykonywanych spoin w pozycji podolnej. Tego rodzaju obrotniki mają napęd ręczny poprzez przekładnie ślimakowe. Przy projektowaniu należy zwrócić uwagę na samohamowność przekładni. Przy napędzie ręcznym ciężar przedmiotu spawanego nie przekracza 2 t. W przypadku napędu mechanicznego (rys. 20) obciążenie stołu może być znaczne i dochodzi niekiedy do 30 t.

Dla konstrukcji o kształcie podłużnym lub walcowym używa się obrotników różnej konstrukcji w zależności od rodzaju, ciężaru i wymiarów konstrukcji. Głównymi elementami obrotnicy są pierścienie, najczęściej dzielone dla łatwego montażu i demontażu spawanej konstrukcji, w których zamocowana jest konstrukcja oraz co najmniej dwa zestawy rolek oporowych. Konstrukcja pierścieni zależy od wielkości i ciężaru przedmiotu. Jeden z przykładów rozwiązania podano na rys. 21. Konstrukcja rolek oporowych zależy od wielkości występujących nacisków jednostkowych i konstrukcji mechanizmów napędowych. Przy dużym ciężarze spawanej konstrukcji korzystne jest zastosować napęd mechaniczny silnikiem elektrycznym. W celu dobrania silnika odpowiedniej mocy należy uwzględnić wszystkie występujące momenty od sił zewnętrznych oraz siły bezwładności, jeżeli oś obrotu nie pokrywa się ze środkiem ciężkości konstrukcji.