Urządzenia uniwersalne

Urządzenia uniwersalne są urządzeniami, w których odbywa się zarówno operacja składania, jak i spawanie konstrukcji. Urządzenia te są właściwie odpowiednio dostosowane do produkcji seryjnej. Na stołach przechylnych i obrotowych są rozmieszczone przyrządy zaciskowe do montażu elementów konstrukcji. W pewnych granicach tego rodzaju zaciski mogą być zmienne i dostosowane do montażu różnych przedmiotów.

Obrotnice kłowe (rys. 22 i rys. 23) mają urządzenie montażowe obracające się na czopach. Tego rodzaju obrotnice mają zastosowanie przede wszystkim do spawania przedmiotów o dużej ilości spoin podłużnych. W przypadku gdy spawany przedmiot jest dość sztywny i nie wymaga przyrządu montażowego, zamocowanie konstrukcji można dostosować wprost do czopów stojaków. Wszystkie tego rodzaju urządzenia obrotowe muszą mieć zabezpieczenia przed samoczynnym przechyleniem się obrotnicy.