Urządzenia uniwersalne

Urządzenia uniwersalne są to takie urządzenia pomocnicze, w których na przedmiocie spawanym można wykonać dwa lub więcej rodzajów spoin. Do wykonania spoin podłużnych i obwodowych urządzenie musi zapewniać obrót przedmiotu, zaś głowica automatu ruch liniowy po torze. Przedmiot spawany może być obracany na obrotniku rolkowym lub na stole obrotowym w osi poziomej. Na rys. 31 podano typowe urządzenie uniwersalne do wykonywania spoin podłużnych i obwodowych w zbiornikach o średnicy 800H-2000 mm i długości osi 1000-^3500 mm. Długość spawania można zwiększyć przez wydłużenie toru jezdnego i dodanie dodatkowego zestawu rolkowego

Do wykonywania spoin podłużnych i obwodowych płaszcza walczaka i skrzyni ogniowej parowozu przeznaczone jest urządzenie uniwersalne pokazane na rys. 32. Głowica automatu porusza się na torze ułożonym na wózku, który można przesuwać ręcznie. Przedmiot od strony skrzyni ogniowej zamocowany jest w stole obrotowym napędzanym mechanicznie. Zbiornik oparty jest na zestawie rolkowym.