Urządzenie ruchome w postaci ścianek ograniczających

Urządzenie ruchome w postaci ścianek ograniczających, wykonanych z cienkiej blachy stalowej lub mosiężnej, przymocowuje się na podkładkach izolacyjnych do końcówki głowicy. Przy wykonywaniu spoin doczołowych prostoliniowych niewielka szczelina między ściankami ograniczającymi a przedmiotem spawanym nie jest szkodliwa. Natomiast dla spoin krawędziowych szczelina ta musi być uszczelniona przez zastosowanie szczotek stalowych lub zagięcia labiryntowego. Urządzenie dla spoin obwodowych (rys. 37) oprócz bocznych ścianek ograniczających 1 ma tylko ściankę uszczelnioną szczotką 2. Topnik zsypuje się swobodnie do zbiornika poprzez siatkę stalową 4. Ze zbiornika topnik jest zabierany rurą 5 i przy pomocy aparatu zasysającego transportowany do zasypnika, skąd spada przy otwartej zasuwce 6 w miejsce spawania. Niestopiony topnik w procesie automatycznego spawania spoin prostoliniowych można zbierać ręcznie za pomocą łopaty blaszanej i szczotki stalowej lub specjalnego aparatu zasysającego.