Wytwarzanie za pomocą napawania narzędzi do pracy na zimno

W szeregu przypadkach można w stosunkowo prosty i szybki sposób wykonać narzędzie do pracy na zimno, których dostawa wymagałaby nieraz długiego okresu czasu. Narzędzie takie można wykonać ze stali o średniej zawartości węgla (0,35-H),5°/o C), przy czym tylko krawędzie pracujące należy napawać elektrodami ENS12Cr. Napawanie należy wykonać dwuwarstwowo. Narzędzia (półfabrykaty) prze-znaczone do napawania należy przed napawaniem podgrzać do temperatury 500-r-600°C i przy tej temperaturze napawać. Bezpośrednio po napawaniu należy narzędzia wyżarzyć zmiękczająco, następnie obrobić mechanicznie i cieplnie. Warunki obróbki cieplnej – jak dla stali NC10 lub’ NC11 (podano wyżej).

Znaczne uproszczenie technologii napawania narzędzi do pracy na zimno można osiągnąć przez zastosowanie do napawania elektrod o stopiwie utwardzanym dyspersyjnie (elektrody ENSCoMoI i ENSCoMoII – tabl. I). Głównymi cechami tych elektrod to możność napawania na zimno lub przy nieznacznym podgrzaniu i uzyskania w tych warunkach napawanych warstw o twardości pozwalającej na obróbkę skrawaniem często bez uprzedniego wyżarzania zmiękczającego i wreszcie możność utwardzenia napawanych warstw zabiegiem utwardzenia dyspersyjnego, przez wyżarzenie w 500 °C (technologia napawania elektrodami o stopiwie utwardzonym dyspersyjnie podana jest w Biuletynie Informacyjnym Instytutu Spawalnictwa Nr 20).