Zadanie planów technologicznych spawania

W procesie wytwarzania konstrukcji spawanych, jak w każdym procesie produkcyjnym, należy ustalić czynności na po-szczególnych stanowiskach pracy w takim założeniu, aby przy minimalnym nakładzie pracy uzyskać konstrukcję odpowiadającą wymaganiom eksploatacyjnym. W produkcji konstrukcji spawanych występują dwie główna grupy zagadnień: spawalność materiałów zastosowanych na konstrukcje oraz deformowanie się w czasie spawania zespołów konstrukcji. Zagadnienie spawalności materiałów jest ważne ze względów na uzyskanie wymaganych właściwości wytrzymałościowych spawanego połączenia. Natomiast sprawa odkształceń spawanych elementów wiąże się z powstawaniem naprężeń własnych w konstrukcji i utrzymaniem kształtu spawanego zespołu w granicach dopuszczalnych odchyłek. Plany technologiczne spawania obejmują zarówno zagadnienie metalurgii spawalniczej, ustalenia parametrów spawania, jak i sposoby wykonywania prac spawalniczych.

W zasadzie plany technologiczne spawania są dostosowywane do istniejących urządzeń warsztatu produkcyjnego, lecz z opracowań technologicznych może wynikać konieczność uzupełnienia wyposażenia wytwórni przy stałym profilu produkcyjnym lub dorywczej kooperacji z innymi zakładami. W produkcji konstrukcji spawanych urządzeń i korpusów maszyn występują elementy wymagające w większym zakresie obróbki mechanicznej. Nie zawsze obróbka mechaniczna może być wykonana w końcowym etapie po ukończeniu prac spawalniczych i zachodzi potrzeba określenia fazy wykonania stopniowej obróbki mechanicznej w taki sposób, aby został wyeliminowany wpływ dalszych prac spawalniczych na dokładność wykonania. Do zakresu opracowań technologicznych należy również usta-lenie warunków technicznych wykonania w zależności od klasy konstrukcji oraz zakresu kontroli i odbiorów gotowych wyrobów.