Żłobienie tlenowo-proszkowe

Stale stopowe nie nadające się do cięcia tlenem mogą być żłobione i skórowane przy użyciu metody tlenowo-proszkowej [rys. 19). Dysze tlenowe i dysze doprowadzające proszek są płaskie, a nie cylindryczne jak omawiane dotychczas. Urządzenie dozujące proszek żelazny jest takie samo, jak stosowane do cięcia (rozdz. XXI, rys. 20). Zużycie proszku wynosi 7.5-H18 kG/h w zależności od wydajności palnika. Odległość dyszy tlenowej od powierzchni przedmiotu wynosi 40-^50 mm, iąt nachylenia dyszy 45° na początku, oraz 25° w czasie pracy. Palnikiem można wykonywać ruchy poprzeczne, co zwiększa szerokość rowka do 100 mm. Głębokość rowka może się wahać od 1 do 6 mm. Przy żłobieniu tłenowo-proszkowym rozpoczynanie żłobienia jest natychmiastowe.