Analiza przydatności materiału

Analizę przydatności materiału należy rozpatrywać w po-wiązaniu z przyjętymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, a w szczególności od grubości materiałów i ilości spoin. Następnie należy ustalić zakres obróbki cieplnej, głównie wyżarzania odprężającego konstrukcji po spawaniu.

Fotkom
https://www.fotkom.com.pl
Profesjonalna oprawa obrazów w Warszawie.
Wydruki na płótnie, oprawy i ramy do luster.

Konieczność wyżarzania wynika z warunków pracy urządzenia lub dalszej obróbki mechanicznej konstrukcji. Należy rozpatrzyć możliwość przeprowadzania obróbki cieplnej całego zespołu lub jego części w podzespołach w zależności od wymiarów konstrukcji i istniejących pieców grzewczych. W opracowaniu technologicznym powinny być podane warunki przeprowadzenia wyżarzania, wysokości temperatury, okresu grzania, wytrzymania przy danej temperaturze i studzenia.

Następne zadanie przy opracowaniu technologii spawalniczej polega na ustaleniu kolejności prac spawalniczych w procesie produkcyjnym. Należy ustalić kolejność wykonywania pod-zespołów i kolejność wykonywania spoin w podzespołach. Ta część opracowania wiąże się z analizą projektu w porozumieniu z biurem projektowym. Przede wszystkim chodzi o zapewnienie warunków wykonania spoin w dogodnych pozycjach, a następnie o możliwość opanowania odkształceń spawanych części. Zapewnienie tych wymagań, jest możliwe wówczas, gdy spawaną konstrukcję można podzielić na mniejsze zespoły lub podzespoły, łatwiejsze do wykonania zarówno ze względu na mniejszą ilość części, jak i ilość spoin oraz na łatwiejsze opanowanie odkształceń lub prostowanie po spawaniu. Podział konstrukcji na podzespoły powinien być wykonany z zachowaniem następujących zasad: ilość spoin łączących zespoły powinna być możliwie mała, dokładne ustalenie wymiarów podzespołów nastąpi po wykonaniu spoin, ewentualna obróbka mechaniczna zostanie wykonana w podzespołach, zapewnienie dokładnych wymiarów przy montażu końcowym podzespołów.

W obiektach dużych podzielonych ze względów transportowych stykami montażowymi spawanymi na miejscu budowy należy przewidzieć elementy łączące, które zapewniają właściwe ustawienie montowanych części zgodnie z próbnym montażem w wytwórni. Możliwość podziału konstrukcji na mniejsze podzespoły jest szczególnie ważna w produkcji obiektów o większej powtarzalności. W takich przypadkach do wykonywania podzespołów mogą być stosowane dodatkowe urządzenia pomocnicze do składania części i spawania ich w przy-rządach. W produkcji większych serii obiektów spawanych opracowanie technologii spawania powinno być sprawdzone doświadczalnie.