Twardość różnych stref połączenia spawanego

zaobserwować na zgładach próbek, przy pomiarze twardości i prób udarności poszczególnych stref. Największa twardość występuje w strefie przejściowej od spoiny do materiału rodzimego, co wskazuje, że w tych warstwach nastąpił wzrost własności wytrzymałościowych i że w połączeniu spawanym sąsiadują ze sobą warstwy o różnej wytrzymałości.

Accurate
http://www.accurate.pl/listwa
Producent listew półkowych najwyższej jakości.
Shelflinery o kształcie i kolorystyce dopasowanych do Państwa wymagań.

Udarność w różnych warstwach połączenia spawanego wykazuje najniższą wartość dla warstw o najwyższej twardości. Wzrost wytrzymałości na rozciąganie wiąże się ze spadkiem własności plastycznych strefy przejściowej w połączeniu spawanym. Z tych powodów rozciągana próbka ze spoiną czołową zrywa się w materiale rodzimym, w którym następują większe wydłużenia i przewężenia przekroju poprzecznego, a nie w spoinie. Twardość strefy przejściowej jest wyższa w stalach o większej zawartości węgla, na skutek samoczynnego hartowania się. Proces utwardzania się strefy przejściowej przyspiesza się przy szybszym odprowadzaniu ciepła, przy spawaniu grubościennych elementów lub pod wpływem zimna, deszczu, wiatru.

Podobne wpisy