Ogólne wytyczne projektowania

Rodzaj przyrządów i urządzeń spawalniczych powinien być dostosowany do programu produkcyjnego, kształtu i wielkości spawanej konstrukcji oraz do metod wykonawstwa stosowanych w produkcji. W przypadku produkcji seryjnej stosuje się przyrządy lub urządzenia specjalne o szybko działających zaciskach dostosowane do cyklu produkcyjnego. Do produkcji jednostkowej bardziej wskazane są przyrządy uniwersalne.

Transport z Grecji
http://www.BanexTransport.pl
Transport do Grecji z Polski – import, eksport, spedycja.
Przewóz towarów do Grecji, na Kretę i Cypr.

Do konstrukcji lekkich i niedużych wymiarów korzystniej jest stosować urządzenia bardziej złożone, zaś do konstrukcji dużych, a przede wszystkim ciężkich typu maszynowego, jedynie proste przyrządy pomocnicze. Mając na uwadze metodę produkcji należy uwzględnić stopień mechanizacji pracy, dokładność wykonania, możliwość wykorzystania istniejących otworów w elementach konstrukcji jako bazy w przyrządzie i zastosowanie spawania automatycznego.

Pod względem rozwiązań konstrukcyjnych przyrządy spawalnicze powinny zapewniać: a) dogodną eksploatację z zapewnieniem dostępu do ustawianych elementów i mechanizmów zaciskowych oraz do miejsc, w których mają być ułożone spoiny, b) możliwość wykonania spoin we właściwej kolejności, c) minimalne odkształcenia spawanych elementów i możliwość nadania elementom składowym odkształceń wstępnych, d) przeniesienie sił od ciężaru własnego konstrukcji lub jej podzespołów i wpływów cieplnych podczas spawania, e) całkowity montaż w jednym urządzeniu, f) łatwy demontaż konstrukcji z przyrządu, g) bezpieczeństwo pracy, przede wszystkim zaś w przyrządach obrotowych i obrotowo-przechylnych.

Określając założenia do konstrukcji przyrządów i urządzeń spawalniczych należy ustalić na podstawie rysunku zespołu lub podzespołu powierzchnie bazowania, w stosunku do których ustala się położenie innych elementów składowych. Zwykle poszczególne części składowe ustala się wg ich ścisłych krawędzi, obrobionych płaszczyzn lub otworów. Projektując przyrząd należy mieć na uwadze zachowanie tolerancji wykonania konstrukcji. Na utrzymanie tolerancji w przyrządzie mają wpływ tolerancje wymiarów liniowych pomiędzy podporami, tolerancje średnic podpór ustalających, a także odkształcenia samego przyrządu. Dlatego też dokładność wykonania przyrządu musi być większa od dokładności wykonania konstrukcji. Tolerancja wymiarów liniowych w przyrządzie powinna wynosić 0,5-5-0,75 przewidzianej tolerancji dla wykonywanej konstrukcji.

Odkształcenia przyrządu lub urządzenia nie powinny wpływać na zmianę przyjętych tolerancji. Przyrząd należy jednak tak zaprojektować, aby podczas pracy nie nastąpiło jego zwichrowanie. Ugięcie przyrządu od ciężaru własnego i zamocowanej konstrukcji nie może przekraczać 1/500 rozpiętości na punktach podparcia.