Połączenia spawane na skręcanie

W połączeniach doczołowych elementów obciążonych momentem skręcającym Mk, naprężenia oblicza się, jak w przekrojach z materiału rodzimego. Wielkość naprężeń i ich rozkład zależą od kształtu przekroju poprzecznego. Wzory na obliczenie naprężeń ścinających dla niektórych przekrojów podano na rys. 20. W połączeniach zakładkowych wykonanych spoinami pachwinowymi należy ustalić kształt przekroju łączących spoin, które pokrywają się z płaszczyzną momentu skręcającego. Naprężenia oblicza się w zależności od kształtu przekroju utworzonego z odcinków spoin.

Nowe domy szeregowe DSM Dewelopment na warszawskiej Białołęce. Zapoznaj się z ofertą naszej firmy.

Przy obliczaniu naprężeń ze skręcania należy również obliczyć naprężenia z działania siły poprzecznej przenoszonej przez spoiny usytuowane równolegle do kierunku siły poprzecznej. W przekrojach otwartych jak ceowe, kątowe, lub dwuteowe, ustala się wartości statyczne przekroju spoin (rys. 21) moment skręcający Mk = Pex siła poprzeczna T – P. W przekroju zamkniętym naprężenia mogą być obliczone wg rys. 20 lub wg wzorów (rys. 22) W przekroju spoin na obwodzie kołowym naprężenia oblicza się wg ryś. 23. Przy jednoczesnym skręcaniu i zginaniu sprawdza się naprężenia wypadkowe.