Wytwórnie konstrukcji stalowych

Wytwórnie konstrukcji stalowych pracują na podstawie dostarczonej dokumentacji wykonawczej obiektu. Przeniesienie wymiarów z rysunku na materiał odbywa się w traserni warsztatu, przy czym istnieje kilka metod prac traserskich. Jednak we wszystkich metodach praca traserska opiera się na szczegółowo zwymiarowanym rysunku wykonawczym.

Adwokat rodzinny z Warszawy Roman-Adwokat.pl

Traser nanosi na materiał wszystkie niezbędne oznaczenia do wykonania obróbki mechanicznej materiału, jak linie, cięcia, osie i wielkości otworów, sposób ukosowania brzegów materiału do spawania itp.

Sposoby wykonywania rysunków konstrukcji stalowych są szczegółowo omówione w normie PN-64/B-01043. Norma ta do-tyczy konstrukcji stalowych budowlanych, lecz może być wykorzystana przy wykonywaniu rysunków innych rodzajów konstrukcji. W zastosowaniu do konstrukcji spawanych obowiązują ogólne reguły sporządzania rysunków oraz dodatkowe oznaczenia w połączeniach spawanych. Oznaczenia te dotyczą kształtu spoin i ich wymiarów, jakości wykonania, obróbki mechanicznej itp.