Urządzenia pomocnicze do wykonywania spoin obwodowych

Przyrządy pomocnicze do wykonywania spoin obwodowych dzielą się na urządzenia: do wykonywania spoin w płaszczyźnie poziomej, do wykonywania spoin w położeniu podolnym, do wykonywania spoin w płaszczyźnie pionowej. Przykładem urządzeń grupy pierwszej jest urządzenie pomocnicze pokazane na rys. 27. W skład urządzenia wchodzi automat spawalniczy 1, umieszczony na wysięgniku 2 i obrotnik 3, który przesuwa się na szynach jezdnych 4.

DSM Dewelopment
http://www.dsm-dewelopment.pl
Mieszkania bezczynszowe, segmenty,
domy szeregowe Warszawa Białołęka.

Tego typu urządzenia przeznaczone są szczególnie dla produkcji seryjnej lub też do spawania przedmiotów ciężkich, trudnych do obracania. Na rys. 28 pokazano urządzenie do wykonywania spoin pachwinowych obwodowych w położeniu podolnym. Urządzenie to nadaje się zarówno do wykonywania spoin pachwinowych zewnętrznych i wewnętrznych i składa się z obrotnika napędzanego silnikiem elektrycznym 1 poprzez przekładnię ślimakową 2 i bezstopniową 3, stołu 4, podpory z rolką 5 oraz głowicy zamocowanej na ramieniu 6 i 7.

Przy wykonywaniu spoin obwodowych doczołowych stosuje się obrotniki rolkowe z napędem mechanicznym. W takim przypadku automat stoi nieruchomo, zaś przedmiot spawany obraca się wokół swojej osi (rys. 29). Najszersze zastosowanie do obrotu walczaków, cystern, zbiorników itp. znajdują obrotniki budowane wg schematu podanego na rys. 29. Obrotnik taki składa się co najmniej z dwóch zestawów rolkowych, z których jeden jest napędzany silnikiem elektrycznym poprzez zespół przekładni ślimakowych i przekładnię bezstopniową o dużym zakresie regulacji ilości obrotów (rys. 30).