Napawanie spoiwami żaroodpornymi, nierdzewnymi i kwasoodpornymi

W celu zaoszczędzenia kosztownych stali wysokostopowych można niekiedy wykonać wiele przedmiotów i urządzeń z nisko- węglowych stali, a tylko odpowiednie powierzchnie pokryć wysokostopową za pomocą napawania. W ten sposób można wykonać np. tygle (wykonane ze stali węglowej do wyżarzania i hartowania przez napawanie od strony ognia tygli elektrodami żaroodpornymi. Podobnie można wykonać różne części pracujące w wysokiej temperaturze lub bezpośrednio w ogniu. Do napawania można stosować w tym przypadku elektrody żaroodporne (ES24-18 – rozdz. XII, 2 f). W ten sam sposób można wykonać różne części narażone na znaczne działania korodujące. W tym przypadku stosujemy do napawania elektrody nierdzewne względnie kwasoodporne (ES13Cr – rozdz. XII, 2d, ES18-8, ES18-8-2 – rozdz. XII, le, oraz elektrody ENS15Cr, ENS18-8-Si i ENS300Cr – tabl. I). Przy szczególnie silnym działaniu korodującym korzystnie jest napawać nie mniej niż dwie warstwy.

Przy gazowym napawaniu stosujemy druty nierdzewne, kwasoodporne i żaroodporne, wyszczególnione w rozdz. XII, tabl. XIII (napawanie armatury parowej twardymi, wysoko- stopowymi tworzywami opisano w punkcie 2a). Przy napawaniu części maszyn i urządzeń tworzywami żaroodpornymi, nierdzewnymi i kwasoodpornymi stosuje się technologię jak przy spawaniu połączeniowym odpowiednimi elektrodami.