Połączenia doczołowe z podpawaną granią spoiny

2 maja 2011 0

Najwyższą wytrzymałość zmęczeniową mają połączenia doczołowe z podpawaną granią spoiny. Zwiększenie wytrzymałości zmęczeniowej można uzyskać, stosując obróbkę mechaniczną lica spoin doczołowych oraz kraterów i podtopień Read More