Napawanie narzędzi do pracy na zimno

Narzędzia do pracy na zimno, jak wykrojniki, stemple itp. wykonane są z szeregu gatunków stali o dużej zawartości węgla i mniejszej lub większej ilości składników stopowych. Dobór odpowiednich elektrod do napawania uszkodzonychnarzędzi do pracy na zimno uzależniony jest w dużej mierze nie tylko od składu chemicznego narzędzia, ale również od warunków cieplnych napawania, które można podzielić następująco:

– napawanie narzędzi podgrzanych do temperatury odpuszczania,

– napawanie narzędzi wyżarzonych zmiękczająco i podgrzanych do temperatury 550-^650°C, oraz

– napawanie narzędzi w zakresie dużej trwałości przechłodzonego austenitu.

Napawanie narzędzi podgrzanych do temperatur odpuszczania. Temperatura odpuszczania narzędzi do pracy na zimno mieści się w granicach 200-r-450°C. Napawanie narzędzi w temperaturach nie przekraczających temperatury odpuszczania jest korzystne, ponieważ twardość tych narzędzi nie ulega dużym zmianom w czasie napawania. Ma to duże znaczenie tylko wtedy, gdy narzędzia wystarcza po napawaniu obrobić krążkiem szlifierskim (odpada bowiem konieczność obróbki cieplnej napawanych narzędzi, polegającej na wyżarzeniu zmiękczającym, hartowaniu i odpuszczaniu). Napawanie uszkodzonych wykrojników podgrzanych tylko do temperatury odpuszczania może być stosowane do mało uszkodzonych narzędzi i pracujących w niezbyt trudnych warunkach. Wynik napawania jest na ogół niepewny. Przy napawaniu nieco większych uszkodzeń tworzą się często pęknięcia zarówno w napawanych warstwach, jak i w materiale rodzimym często też napawane warstwy odrywają się od narzędzi. Narzędzia bezpośrednio po napawaniu należy wytrzymać przez długi okres czasu (kilka godzin) w temperaturze odpuszczania. Do napadania należy stosować elektrody EN600 (patrz punkt i), względnie elektrody ENS12Cr (12°/o Cr, 2%> C) dla stali NC10, NC11 i NCWV oraz elektrody EWC4 (tabl. I). Elektrody należy stosować w stanie dokładnie wysuszonym – bezpośrednio przed napawaniem elektrody wysuszyć w temperaturze 350°C/2 godz.

Napawanie narzędzi wyżarzonych zmiękczająco i podgrzanych do temperatury 550-r- -f-650°C. W przypadku gdy narzędzia do pracy na zimno będą po napawaniu obrabiane za pomocą skrawania, względnie gdy napawane będą stosunkowo znaczne uszkodzenia, wówczas należy narzędzia przed napawaniem wyżarzyć zmiękczająco, a samo napawanie wykonać w zakresie 550-H650°C. Przy napawaniu w tych warunkach uzyskuje się dużo lepsze wyniki niż przy napawaniu narzędzi podgrzanych tylko do temperatury odpuszczania. Napawanie należy przeprowadzić w stałej temperaturze. Narzędzia bezpośrednio po napawaniu należy poddać wyżarzeniu zmiękczającemu w nagrzanym piecu. Narzędzia wyżarzone zmiękczająco, obrobione mechanicznie poddaje się obróbce cieplnej ustalonej dla danego gatunku stali. Do napawania stosujemy elektrody dokładnie wysuszone, wyszczególnione w punkcie 1).