Połączenia spawane na skręcanie

21 września 2011 0

W połączeniach doczołowych elementów obciążonych momentem skręcającym Mk, naprężenia oblicza się, jak w przekrojach z materiału rodzimego. Wielkość naprężeń i ich rozkład zależą od kształtu Read More

ŁĄCZENIE TWORZYW SZTUCZNYCH

10 września 2011 0

Technika łączenia tworzyw sztucznych przez spawanie lub zgrzewanie znana jest od niedawna. Pierwsze metody opracowano w 1937 r. Dotyczyły one spawania tworzyw termoplastycznych (kopolimerów chlorku Read More

Obliczenie ciężaru spoiny

4 września 2011 0

Obliczenie ciężaru spoiny wykonuje się na podstawie ustalonego w projekcie przekroju poprzecznego spoiny lub w karcie technologicznej. Na nadlew w granicach dopuszczalnych tolerancji dodaje się Read More