Przyrządy oporowe

Zadaniem elementów oporowych jest ścisłe ustalenie luźnych części konstrukcji w określonych położeniach. Poszczególne elementy oporowe mogą być stałe, zamocowane na stałe w przyrządzie, zdejmowane, bądź odchylne. Rozmieszczenie punktów oporowych w przyrządzie powinno zapewniać nieprzesuwalność części i zarazem łatwość wyjmowania konstrukcji z przyrządu. Szczególnie duże zastosowanie mają opory odchylne (rys. 1) wykonane jako spawane z blach. Inne rozwiązania podano na rys. 2. W niektórych przypadkach elementy oporowe mogą być wykonane w formie stałych lub zdejmowanych szablonów. Szczególnie w produkcji jednostkowej szablony nadają się jako przyrządy bardzo tanie.