Specjalne metody cięcia tlenem

20 sierpnia 2011 0

Przy cięciu tlenowo-proszkowym (p. rozdz. XXI, rys. 20) elementem tnącym nie jest tlen, lecz proszek żelazny spalający się w strumieniu tlenu. Z tego powodu technika Read More

Rozwiązania konstrukcyjne zespołów

15 sierpnia 2011 0

Rozwiązania konstrukcyjne zespołów zależą od rodzaju wy-stępujących obciążeń oraz wielkości obiektu. Pod względem stosowanych rozwiązań szczegółów konstrukcyjnych można wydzielić dwie grupy konstrukcji: pełnościennych i kratowych. Read More

Rozkład naprężeń w połączeniu krzyżowym

9 sierpnia 2011 0

Rozkład naprężeń w połączeniu krzyżowym zależy tylko od kształtu spoiny (rys. 5). Najkorzystniejszy rozkład na-prężeń mamy w połączeniach wykonanych spoinami czołowymi z odpowiednio zukosowanymi krawędziami Read More