Urządzenia pomocnicze do spawania automatycznego

Urządzenia pomocnicze do automatycznego spawania łukiem krytym dzielą się w zależności od przeznaczenia na następujące grupy: do wykonywania spoin prostoliniowych, do wykonywania spoin obwodowych, urządzenia uniwersalne.

Urządzenia każdej grupy mogą być przenośne lub stale. W skład urządzenia przenośnego wchodzi automat zamocowany na wózku, lub poruszający się po specjalnie przygotowanym torze z szyn, albo bezpośrednio po przedmiocie spawanym. Przy spawaniu dużych przedmiotów uzyskuje się ponadto oszczędności przy transporcie w zasięgu suwnic oraz lepsze wykorzystanie miejsca w halach produkcyjnych. Wadą tych urządzeń jest konieczność ręcznego przenoszenia automatu z miejsca na miejsce oraz niemożliwość zastosowania większych zbiorników na topnik i trudności związane z doprowadzeniem energii elektrycznej.