ŁĄCZENIE TWORZYW SZTUCZNYCH

Technika łączenia tworzyw sztucznych przez spawanie lub zgrzewanie znana jest od niedawna. Pierwsze metody opracowano w 1937 r. Dotyczyły one spawania tworzyw termoplastycznych (kopolimerów chlorku winylidenu i twardego PCW) za pomocą gorących gazów.

Paliwa w ofercie firmy ARON

Metodę spawania polietylenu opracowano wkrótce po jego wynalezieniu, tj. w 1942 r. Wykaz tworzyw sztucznych, które można łączyć przez spawanie lub zgrzewanie, umieszczano w tabl I.