Napawanie stali i żeliwa metalami nieżelaznymi

– Do napawania stali, a nawet żeliwa stosuje się czasem elektrody brązowe dla:

– wykonania uszczelniających powierzchni np. w armaturze parowej i wodnej,

– wykonania powierzchni tocznych np. w dużych łożyskach,

– wykonania zastępczych części i urządzeń (zamiast z miedzi i brązu części stalowe o napawanych powierzchniach elektrodami brązowymi względnie miedzianymi).

Przy napawaniu stali i żeliwa elektrodami brązowymi i miedzianymi – należy – szczególnie przy pierwszej warstwie – stosować możliwie małe natężenie prądu dla ograniczenia przetopienia materiału zasadniczego (stal i żeliwo nie tylko utwardzają w tym przypadku napawane warstwy, ale występują w nich również w postaci wtrąceń zależnych od ilości przetopionego materiału zasadniczego. Napawanie można przeprowadzać jedno- lub wielowarstwowo. Do napawania stalowych części i urządzeń elektrodami brązowymi stosowane są w kraju elektrody ECuSn7, ECuMnAl, EBACr, EBM12733 oraz EB10332 (patrz rozdz. XVI).

W przemyśle hutniczym duże ilości elektrod brązowych są stosowane nie tylko do regeneracji różnych zużytych części : brązów i mosiądzów, ale również do produkcji napawanych talowo-brązowych wkładów do łączników uniwersalnych wal- arek, do napawania ślizgów dla suwnic kleszczowych, do napadania niektórych powierzchni układu korbowego parowozów, 3 utwardzania krawędzi metalizowanych powierzchni w tujach łożysk.