Uszkodzone narzędzia

Uszkodzone narzędzia podgrzewa się przed napawaniem do 1000°C, w celu uzyskania struktury austenityczno-ledeburytycznej, a następnie umieszcza się na stanowisku spawalniczym i przeprowadza napawanie przy temperaturze 500-^600°C. Jeżeli podgrzewanie narzędzi do napawania do temp. 1000°C odbywa się w piecach nie mających atmosfery ochronnej, to wówczas dla uniknięcia warstwy zgorzeliny konieczne jest oblepić narzędzie masą ogniotrwałą (75°/o piasku, 15°/o kaolinu, 10%> grafitu), pozostawiając tylko nieoblepione miejsca przeznaczone do napawania (w otwór trzpieniowy narzędzia należy wsunąć pręt stalowy dla podłączenia prądu przy spawaniu). Nagrzewanie narzędzia do 1000°C należy przeprowadzić w sposób następujący: do temperatury 450°C z szybkością ~ 250°C/ /godz., od 450 do 850°C z szybkością nie przekraczającą 50°C/godz, od temperatury 850°C do 1000°C należy nagrzewać narzędzie bardzo szybko (można włożyć do drugiego pieca o temperaturze 1000°C z szybkością ~ 500°C/godz, celem uniknięcia znacznego rozrostu ziarn, zwiększającego kruchość stali. W temperaturze 1000°C należy wytrzymać narzędzie ~ 0,75 min/mm grubości materiału, a następnie włożyć do stanowiska spawalniczego (piec gazowy) o temperaturze 500-f-600°C. Po osiągnięciu przez narzędzie temperatury ~ 500H-600°C rozpoczyna się napawanie. W czasie napawania narzędzie nie powinno ostygnąć poniżej 500°C ani nagrzewać się znacznie powyżej 600°C.

Bezpośrednio po napawaniu narzędzie należy ponownie włożyć do pieca o temperaturze 850°C, po nagrzaniu wytrzymać w tej temperaturze ~4 godz, a następnie studzić z 850°C do 750°C z szybkością ~30°C/godz, w temperaturze 750°C wytrzymać 2 godziny, a od temperatury 750°C do 550°C studzić z szybkością 20°C/godz. Po takim wyżarzaniu napawany i rodzimy metal narzędzia mają stosunkowo nieznaczną twardość (HV = 280) łatwą do obróbki skrawaniem. Po obróbce mechanicznej narzędzia poddaje się hartowaniu i odpuszczaniu w 550°C. Narzędzia, które będą tylko szlifowane, można bezpośrednio po napawaniu nagrzać do temperatury 1280°C i hartować w kąpieli solnej o temperaturze 600°C. Napawane narzędzia poddaje się więc obróbce cieplnej w sposób podobny jak stale SW18, tzn. hartowane w temperaturze 1280°C w kąpieli solnej o temperaturze 600°C, a następnie dwukrotnie odpuszczane w temperaturze 550°C. Twardość narzędzi po takiej obróbce cieplnej wynosi HRC = 63-H>5.