Obliczenie ciężaru spoiny

Obliczenie ciężaru spoiny wykonuje się na podstawie ustalonego w projekcie przekroju poprzecznego spoiny lub w karcie technologicznej. Na nadlew w granicach dopuszczalnych tolerancji dodaje się 15%> przy spawaniu w pozycji podolnej lub 20% – w pozycji przymusowej.

Przy wycinaniu i podspawaniu grani spoiny dodaje się 10-20% na ciężar stopiwa. Ilość elektrod oblicza się z uwzględnieniem strat na nie stopione końcówki elektrod o długości ~ 40 mm, rozprysk i częściowe wypalenie. W tabl. IV podano zużycie elektrod i czas topienia 1 kg stopiwa. W zasadzie spoiny warsztatowe powinny być wykonywane w najdogodniejszej pozycji podolnej.

Czas spawania w miejscach trudno dostępnych powinien być określony indywidualnie. Do instrukcji technologicznej należy również opracowanie schematu przyrządów i urządzeń pomocniczych, jakie mają być zastosowane do składania części w podzespołach oraz służące do zmiany położenia spawanego elementu. W schematach urządzenia należy podać, jakie zadanie będzie ono miało do spełnienia, jakie będą bazy punktów stałych oraz sposób działania. Ogólna forma opracowania technologicznego powinna być przejrzysta, łatwo czytelna, bez drobiazgowego omawiania czynności już opanowanych metod produkcyjnych.