OPRZYRZĄDOWANIE ROBÓT SPAWALNICZYCH

Do najbardziej pracochłonnych operacji w produkcji konstrukcji spawanych należą: montaż poszczególnych elementów i ich spawanie. Zużycie czasu na te operacje zależy od rodzaju produkcji i stopnia zmechanizowania prac spawalniczych. Skrócenie cyklu produkcyjnego, a zarazem zwiększenie wydajności pracy można uzyskać przez jej zmechanizowanie i skrócenie czasów pomocniczych przez zastosowanie właściwego oprzyrządowania, które wynika z ustalonych warunków technologicznych.