Wytwarzanie napawanych narzędzi skrawających

Wysoki koszt stali SW18 był powodem rozpoczęcia produkcji oszczędnościowych narzędzi skrawających ze stali szybkotnącej. Produkcja tych narzędzi polega na napawaniu korpusów narzędzi ze zwykłej węglowej stali elektrodami ze stali szybkotnącej. Sposób ten jest szczególnie ekonomicznie uzasadniony przy wytwarzaniu narzędzi skrawających o dużych rozmiarach (wytwarzanie frezów walcowych, walcowo- -czołowych, trzpieniowych itp.). Korpusy frezów wykonane ze stali węglowej o wyciętych spiralnie rowkach wypełnia się w procesie napawania stalą szybkotnącą (elektrody ENS18W) (rys. 3). Frez w czasie napawania powinien się obracać ze względu na spiralne wycięcie rowków. Napawanie korpusów frezów przeprowadza się przy temperaturze 500°C. Napawany korpus poddaje się wyżarzaniu zmiękczającemu, obróbce mechanicznej, a następnie cieplnej zgodnie z warunkami podanymi w poprzednim ustępie – napawanie uszkodzonych narzędzi skrawających.

Napawanie stalą szybkotnącą znalazło również zastosowanie przy wykonywaniu noży tokarskich i strugarskich o trzonkach z węglowej stali. Noże te jednak produkowane są przeważnie przez nalutowanie na trzonek ze stali węglowej płytki ze stali szybkotnącej (patrz rozdz. XX). Do gazowego napawania stalą szybkotnącą należy stosować druty ze stali SW18, względnie rdzenie elektrod ENS18W, a nawet mogą to być cienkie uszkodzone wiertła ze stali ENS18W, połączone w dłuższy odcinek. Te same materiały stosuje się przy napawaniu w atmosferze argonu, względnie wodoru (metoda arc-atom). Przy zwykłym gazowym napawaniu należy stosować topniki o składzie: kwas borny (H3B03) – 45%> boraks prażony (Na2B407) – 45% fluorek wapnia – (CaF2) – 10%.