Podział obiektu na podzespoły technologiczne

Podział obiektu na podzespoły technologiczne można przed-stawić w formie uproszczonych szkiców lub schematów z wyszczególnieniem rysunków wykonawczych i odpowiednich kart technologicznych. Dla składania części w zespole należy ustalić punkty stałe i bazy wyjściowe, względem których powinny być utrzymane wymiary konstrukcji. Z tych założeń wyniknie sposób przygotowania materiału, dokładność obróbki stykających się krawędzi i sposób ukosowania rowków dla spoin, niezbędne naddatki uwzględniające odkształcenia zespołu w czasie spawania. Następnie należy podać sposoby łączenia zespołów w ostatecznym montażu końcowym konstrukcji.